Flygfoto

Nu har jag utökat Smider AB:s verksamhet till att även omfatta flygfoto.

September 2014